Trygonometria Jola: nie potrafie tego za nic w swiecie rozwiazac:( a) Jeśli dla kąta ostregoα spełniona jest równość tgα=sin20º/sin70º, to: A= α∊<0º;30º> B=α∊<30º,45º> C=α∊<45º,60º> D=α∊<60º,90º> b) Dla dowolnego kąta ostrego α wyrażenie cosα*tgα/sinα jest równe: A=sin45º B=2sin45º C=cos60º D=1/2cos60º c) Dany jest trójkąt ABC w którym |AB|=6cm, |AC|=22 cm, a kąt CAB ma miarę 60º. Pole tego trójkąta jest równe: A=6cm2 B=62cm2 C=63cm2 D=32cm2
9 kwi 13:16
Basia:
 sin20 sin20 
tgα=

=

= tg20 ⇒ α=20
 sin(90−20) cos20 
cosα*tgα 
 sinα 
cosα*

 cosα 
 

=

= 1
sinα sinα 
 2 2 
2*sin45 = 2*

=

=1
 2 2 
jaki wniosek ?
 1 
P =

*|AB|*|AC|*sin(∡CAB)
 2 
podstaw i policz wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30,45,60 masz tutaj: http://matematyka.pisz.pl/strona/421.html
9 kwi 13:22
Jola: Mam też wzory, ale nadal nie potrafię tego rozwiązać **
9 kwi 21:10