Czy 0 jest liczbą parzystą? Czesław Klott: Jaka jest definicja liczby parzystej? Czy zero jest liczbą parzystą?
5 kwi 13:05
Basia: liczba jest parzysta ⇔ jest podzielna przez 2 ściślej: n∊zb.l.parzystych ⇔ ∃k∊C n = 2k 0 jest liczbą parzystą bo 0=2*0 i 0∊C
5 kwi 13:09
Czesław Klott: Dziękuję!
5 kwi 13:20