Powtorki Misia: W wielokącie foremnym liczba przekątnych jest trzy razy większa od liczby boków. Oblicz miarę kąta wewnętrznego tego wielokąta.
26 mar 18:01