matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
stopy metali dominisia: Mamy dwa stopy złota ze srebrem. W jednym z nich stosunek wagowy złota do srebra jest równy odpowiednio 2:3, a w drugim 3:7. Stopiono x kilogramów pierwszego stopu i y kilogramów drugiego stopu, otrzymując 8 kg nowego stopu, w którym złota do srebra był równy 5:11. Oblicz, ile kilogramów złota będzie zawierał nowy stop. Zapisz równianie, które opisuje ile złota w sumie wzięto z pierwszego i drugiego stopu do stopu nowego.
25 mar 17:11