Za pomocą układu dwóch nierówności opisz zbiór punktów zacieniowany na rysunku Roberto21: rysunekZa pomocą układu dwóch nierówności opisz zbiór punktów zacieniowany na rysunku Do rysunku dodaje że wierzchołki kwadratu są w punktach (−2,0),(0,2),(2,0),(0,−2).
7 kwi 22:49
Jakub: Podpowiedź |x|+|y| = 2 − Wykresem tego równanie jest kwadrat. Odpowiedź |x|+|y| ≥ 2 − Wykresem tej nierówności jest obszar poza kwadratem + brzeg kwadratu x2+y2 ≤ 4 − Wykresem tej nierówności jest koło o promieniu 2 patrz 1468
7 kwi 22:57