W trapezie ABCD, AB II DC, przekątne przecinają się w punkcie E. Wiedząc, że IAB Karol: W trapezie ABCD, AB II DC, przekątne przecinają się w punkcie E. Wiedząc, że IABI = 3IDCI oraz pole trapezu jest równe 64 cm2, oblicz pole trójkąta AED.
6 mar 20:40
Karol: pomoże ktoś?
6 mar 20:48
Grander: siema masz tutaj to zadanie http://matematyka.pisz.pl/forum/129002.html
6 mar 20:50
Karol: ale ono jest zle rozwiązne.
6 mar 20:52
Eta: rysunek x>0 |AB|=3x |CD|=x P3=P4= P(ΔAED)
 3x 
ΔABE ~ ΔDCE w skali k=

= 3
 x 
 P1 
to:

= k2= 9 ⇒ P1= 9P2 oraz P3= P4= k*P2 = 3P2
 P2 
Ptr= P1+2P3+P2 =64 ⇒ 9P2+6P2+P2= 64 ⇒ P2= 4 to: P3= 3*4 = P(ΔAED)= 12
6 mar 21:13
Karol: a skad wiemy,ze P3=p4? i skad to sie wzielo? k*P2 = 3P2
6 mar 21:24
Mila: PΔDCB=1/2 x*h PDCA=1/2x*h czy teraz jasne?
6 mar 21:47
Karol: jasne! a skad jest k*P2?
6 mar 21:51
Mila: ΔDEC iΔCEB mają tę samą wysokość zatem pole ΔCEB jest tyle razy większe ile razy jest wieksza jego podstawa, czyli 3 razy bo EB=3 *DE.
6 mar 22:05