matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
Zadania z ostrosłupem prawidłowym trójkątnym. histeryczka: proszę o pomoc z tymi zadaniami emotka i rozpisanie ich krok po kroku. 1)Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny o krawędzi bocznej długości 8. Ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60. a)Wyznacz objętość tego ostrosłupa. b)Wyznacz sinus kąta nachylenia krawędzi bocznej ostrosłupa do płaszczyzny jego postawy. 2)Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny. Odległość spodka wysokości od krawędzi bocznej jest równa 6. Wysokość ostrosłupa tworzy z wysokością ściany bocznej kąt o mierze 60 . Oblicz pole powierzchni bocznej bryły.
22 lut 10:23
emis: rysunekkrawędz boczna b=8 trójkąt prawidłowy więc w podstawie jest trójkąt równoboczny Wysokość w trójkącie h=a32 cosα= h8 cosα=12 12=h8 a=3/27
22 lut 11:07
22 lut 11:09
histeryczka: dziękuje emotka
22 lut 11:15