Obliczenia asymptot paucia: Chodzi mi o obliczenie asymptoty pionowej. f(x)=(2−2x)/(x2+3x−4)
22 sty 19:42
Aga: Wyznacz dziedzinę . Licz granice jednostronne w punktach nienależących do dziedziny.
22 sty 19:46
paucia: to wiem, tylko mam liczy osobno dla −5 i dla 5? I w as. poziomej, co podstawiamy za x?
22 sty 19:49
Aga: Rozwiązujesz równanie x2+3x−4=0 Δ=25 x1=−4 x2=1 D=R−{−4,1}
 2−2*(−4) 
Liczysz limx→−4f(x)=[

]=
 o+ 
Prosta o równaniu x=−4 jest asymptotą pionową lewostronną wykresu. Licz dalej.
22 sty 19:55