prawdopodobienstwo Klaudiaaaaa: 1.uzasadnij że zdarzenia A i B są zdarzeniami wykluczajacymi się , a zdarzeniahc wiadomo że P(A)= 3/4 i P(B)=2/3 2. Prawdopodobieństwo, że osoba losowo wybrana z pewnej grupy nie ma niebieskich oczu, wynosi 0,7. Prawdopodobieństwo, że ma niebieskie oczy lub jest kobietą, wynosi 0,75 a prawdopodobieństwo że jest kobieta o niebieskich oczach wynosi 1/2. Oblicz prawdopodobieństwo że osoba losowo wybrana z tej grupy jest kobietą. 3.W grupie 30 osób 20 gra w brydża, 15 gra w szachy a 3 osoby nie grają w żadną z tych gier. Oblicz prawdopodobieństwo tego że wybrana losowo osoba z tj grupy gra zarówno z brydża jak i w szachy
6 gru 16:20