prawdopodobieństwo darek: W pojemniku znajdują się 4 kule białe i 3 czarne. Losujemy kolejno bez zwracania dwie kule. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul białych
4 lis 08:26
kachamacha: rysunekuzupełnij gałezie i wybierz to gdzie masz bb
4 lis 08:35
Aga: rysunekA − zdarzenie polegające na wylosowaniu dwóch kul białych
 4 3 2 
P(A)=

*

=

 7 6 7 
4 lis 08:37
wik: IΩI = 7 . 6 = 42 IAI = 4 . 3 = 12 P(A) = 12/42 = 2/7 Po co drzewka meczyc?
4 lis 12:48
Eta: Słuszna uwaga wik emotka
4 lis 13:18