do najprostszej postaci misia19: sprowadz do najprostszej postaci 2 razy licze na inny sposób i coinnego mi wychodzi niech ktoś to wyliczy i poda mi tylko wynik sprawdzec czy sie zgadza z moim (x−1)3−(x+2)3
2 lis 21:51
misia19: stosuje wzory skróconego mnożenia
2 lis 21:52