p zaq: Rzucono monetą i kostką sześcienną do gry. Niech A oznacza zdarzenie: wypadł orzeł i parzysta liczba oczek, B − wypadł orzeł i liczba oczek podzielna przez 3. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń A,B.
2 lis 17:06
Eta: |Ω|=2*6=12 A= {(O,2) (O,4) (O,6)} |A|=3 P(A)=.... B={(O,3) (O,6)} P(B)=....
2 lis 17:09