Zaznacz na rysunku ostrosłupa prawidłowego czworokątnego kąt nachylenia krawędzi Kuba: Zaznacz na rysunku ostrosłupa prawidłowego czworokątnego kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy. Oblicz sin tego kąta, wiedząc,że krawędź podstawy ma długość 2, a wysokość ostrosłupa jest równa 4
18 paź 17:39
dero2005: rysunek sin α = hl należy obliczyć l z tw Pitagorasa a2 + a2 = d2 2a2 = d2 d = a2 dalej z tw Pitagorasa l2 = h2 + (d2)2
 d2 
l2 = h2 +

= h2 + a22 = 42 + 42 = 18
 4 
l = 18 = 32 podstawiamy do wzoru pierwszego
 h 4 22 
sin α =

=

=

 l 32 3 
18 paź 21:36