pomoc: pole powierchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest 4 razy większe od pola powierzchni bocznej. wykaż, ze krawędź podstawy kest 6 razy dłuższa od krawędzi bocznej graniastosłupa. prosze o całe wykonanie tego zadania bo ze stereometrii jestem ciemny
16 paź 22:23
pomoc:
16 paź 22:32
Eta: Pc=4*Pb PC=? Pb= ?
16 paź 22:38
pomoc: to mi nie pomogłoemotka
16 paź 22:40
pomoc: naprowadzi ktoś ?
16 paź 22:48
Eta: a −−− dł. krawędzi podstawy , a>0 b −−− dł. krawędzi bocznej , b>0 2a2+4ab=4*4ab /: 2a a=6*b => że a jest 6 razy dłuższa od b c.n.u
16 paź 23:04
Eta: Czy gotowiec też nie pomógł ? emotka
16 paź 23:09
pomoc: dziękuje bardzo Eta emotka
16 paź 23:59
ja: π
17 paź 20:11
;jml;: lkmkm
17 paź 20:55