Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego mrauu89: Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 8. Krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 40 ∘ . Oblicz objętość tego ostrosłupa.
27 wrz 17:00
Bartek: wysokość ostrosłupa tworzy razem z krawędzią boczną i połową przekątnej podstawy trójkąt prostokątny o kącie ostrym 40 stopni i przyprostokątnej 8. oznaczmy połowę przekątnej podstawy jako z.
 8 
tan40=

/*z
 z 
tan40 * z=8 /:tan40
 tan40 
z=

 8 
mnożąc z*2 otrzymujemy przekątną podstawy oznaczmy ją jako p
 2tan40 
p=

 8 
żeby obliczyć bok podstawy wykorzystujemy wzór na przekątną podstawy a2=p
 2*tan40 
a2=

/*2
 8 
 22*tan40 
2a=

 8 
 tan402 
a=

 8 
pole podstawy to a2
 2*tan2 40 
Pp=

 64 
 1 
Objętość ostrosłupa to Pp*

*H
 3 
 tan2 40 
V=

 12 
27 wrz 17:35
zle to jest: pomyliłeś na samym początku
29 lut 21:44