matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
xyz Servantes: Wykaż, że średnia arytmetyczna dwóch dowolnych liczb rzeczywistych dodatnich jest nie mniejsza od ich średniej geometrycznej.
18 wrz 00:15
artur:
a+b 

ab , a, b ∊ R+
2 
a+b ≥ 2ab / ()2 a2+2ab+b2 ≥ 4ab a2−2ab+b2 ≥ 0 (a−b)2 ≥ 0 ∀x∊R x2≥0
18 wrz 00:21