xyz Servantes: Wykaż, że średnia arytmetyczna dwóch dowolnych liczb rzeczywistych dodatnich jest nie mniejsza od ich średniej geometrycznej.
18 wrz 00:15
artur:
a+b 

ab , a, b ∊ R+
2 
a+b ≥ 2ab / ()2 a2+2ab+b2 ≥ 4ab a2−2ab+b2 ≥ 0 (a−b)2 ≥ 0 ∀x∊R x2≥0
18 wrz 00:21