matematyka.pisz.pl EGZAMIN GIMNAZJALNY MATURA forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika, zbiory, przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna i całka funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie geometria analityczna geometria w przestrzeni kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki dla studenta gra w kropki Korepetycje z matematyki
jak obliczyć H mimimimji: jak tu H obliczyć oblicz pole całkowite i objetość graniostosłupa prawidłowego czworokatnego w którym przekątna ściany bocznej tworzy z krawędzią podstawy kąt(60 stopni ) i krawędzi podstawy ma długość 12
14 wrz 19:46
dero2005: rysunek a = 12
d 

= tg 60o = 3
a 
d = a3 = 123 przekątna ściany h = d2 − a2 = (123)2 − 122 = 288 = 122 wysokość V = a2*h = 122*122 = 17282 cm3 objętość P = 2a2 + 4*a*h = 2*122 + 4*12*122 = 288 + 5762 cm2 powierzchnia
14 wrz 20:07
dero2005: to jest źle zrobione bo zamiast "przekątna ściany bocznej" odczytałem "przekątna prostopadłościanu" i stąd pomyłka
14 wrz 20:20