pomocy ania: rysunekW trójkącie równobocznym ABC poprowadzono wysokość BD i na przedłużeniu wysokości zaznaczono punkt K taki, że BK = AC .Następnie punkt K połączono z punktem A i C. Wyznacz miarę kąta AKC. Rozważ dwa przypadki. ΔKBC jest równoramienny więc:180−30=150 150:2=75 czyli α=75 a 2α=150 czyli ∡AKC=150 Proszę o rozwiązanie drugiego przypadku
28 sie 22:06
Eta: rysunek 2/ przypadek
28 sie 22:28
ania: i jak obliczyć kąt AKC? Chodzi o to że Δ ABK I CBK są równoramienne?
28 sie 22:57
Eta: No tak, ΔAKB i KCB są równoramienne i przystające zatem |∡BKC|=|∡BCK|=180o−|∡KBC|=15o czyli |∡AKC|= 30o
28 sie 23:36