matematyka.pisz.pl MATURA Z MATEMATYKI forum zadankowe liczby i wyrażenia algebraiczne logika zbiory i przedziały wartość bezwzględna funkcja i jej własności funkcja liniowa funkcja kwadratowa wielomiany funkcja wymierna funkcja wykładnicza logarytmy ciągi liczbowe granica ciągu i funkcji pochodna funkcji trygonometria geometria na płaszczyźnie (planimetria) geometria analityczna geometria w przestrzeni (stereometria) kombinatoryka prawdopodobieństwo elementy statystyki Korepetycje z matematyki
wielkość: %
2^3, 3^{14}, x^2, y^{10},5^{x+1}, 2^{3^{4^x}}, 4^{n^2}, 10^{n^3-1} 5^{x+1}, 2^{3^{4^x}}, 4^{n^2},10^{n^3-1} x_3, a_{21}, a^2_3, b^{3}_{11}, b_{n-1}, c^{23}_{2n-1} c^2=a^2+b^2 \sqrt2, \sqrt{34}, \sqrt{x^2+y^2} \sqrt{2+\sqrt2} \root 3 \of 2, \root n \of {2^n+3^n}, \root n+1 \of {10n+2} \alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \theta, \mu, \pi, \sigma \phi, \psi, \omega, \eta, \tau, \varphi, \lambda, \chi \Delta, \Omega, \Sigma, \Theta, \Pi, \Lambda, \Upsilon {1\over2}, {n+5\over n+3}, {x+{1\over2}\over x^2-3} 1{1\over3}+3{2\over7}-4{3\over10} \textstyle 1{1\over3}+3{2\over7}-4{3\over10} + \displaystyle {3+{1\over2}\over3} 2^{{1\over2}n-3}, n + {1\over n + {1\over n + {1\over n}}} {n\choose k} = {n!\over k!\cdot (n-k)!} 10! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 9 \cdot 10 \sum_{n=1}^4 n = 1+2+3+4 f'(x)=3x-1, \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x dx = 0 \sin^2\alpha+\cos^2\beta=1 \sin2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha \tg30^\circ={\sqrt3\over3}, \ctg45^\circ=1 \lim_{x\to2}x^2=4, \lim_{x\to-\infty}x^2=\infty \log_{10} 1000 = 3 3>4, 2x-1 \xle0 , 2x+3\xge0, 4\not=5 p \vee q, p \wedge q, p \Rightarrow q, p \Leftrightarrow q A \cup B, A \cap B, A \subset B, A\setminus B \emptyset, x\in A, y\not\in A |x|=\cases{ x & gdy $x\xge 0$ \cr -x & gdy $x<0 $ \cr} \left\{ \eqalign{ 10x-y &= 5\cr x+y &= 3\cr } \right.
fizyka